لوگوی متین خودرو زنجان

Dandy

EMW-20

رنگبندی

دندی EMW-20
طراحـی زیبا، قدرت بالا، باطری لیتیوم با قابلیت تعویض آسان، سیستم
صوتی قابل اتصال به بلوتوث با 4 اسپیکر، قابلیت کنترل سرعت و قفل
هوشمند دندی EMW-20 را به محصولی جوان پسند مبدل ساخته است.
دندی EMW-20

Dandy

EMW-20

دندی EMW-20

Dandy

EMW-20

دندی EMW-20

Dandy

EMW-20

دندی EMW-20

Dandy

EMW-20

دندی EMW-20

Dandy

EMW-20

Dandy

EMW-20

رنگبندی

دندی EMW-20
دندی EMW-20
دندی EMW-20
دندی EMW-20
دندی EMW-20
دندی EMW-20