لوگوی متین خودرو زنجان

MKZ

200

رنگبندی

mkz200
محصولی کم صدا با سیستم انـژکتوری دلفـی(Delphi)، دارای کاورهای با
مقاومت بالا، مناسب رانندگی در مسیرهای برون جاده ای و طولانی و مجهز
به سیستم خنک کاری رادیاتور روغن.
mkz200

MKZ

200

mkz200

MKZ

200

mkz200

MKZ

200

MKZ

200

رنگبندی

mkz200
mkz200
mkz200
mkz200

دیگر محصولات متین خودرو