لوگوی متین خودرو زنجان

SAVIN

S150

رنگبندی

ساوین s150
ساوین S150 با انجین پرقدرت و مصرف سوخت پایین موتورسیکلتی مناسب
برای مصارف شهری بوده و با طراحی کلاسیک یادآور روزهای خاطره انگیز می باشد.
ساوین s150

SAVIN

S150

ساوین s150

SAVIN

S150

ساوین s150

SAVIN

S150

ساوین s150

SAVIN

S150

ساوین s150

SAVIN

S150

ساوین s150

SAVIN

S150

ساوین s150

SAVIN

S150

SAVIN

S150

رنگبندی

ساوین s150
ساوین s150
ساوین s150
ساوین s150
ساوین s150
ساوین s150
ساوین s150
ساوین s150

دیگر محصولات متین خودرو