استانداردهای روغن موتور 1

۱۵ آذر ۱۴۰۰ استانداردهای روغن موتور ۱ روغن موتور از عوامل تاثیرگذار بر کارکرد موتورسیکلت است، به طوری که موتورسیکلت برای کارکرد روان، بهبود کارآیی، کاهش مصرف سوخت و افزایش عمر انجین به روغن موتور نیاز دارد. روغن موتور مناسب کدام است؟ سوالی است که همواره دارندگان موتورسیکلت از ما می پرسند. استانداردهای SAE ، …

استانداردهای روغن موتور 1 ادامه »