نگهداری از تایر موتورسیکلت

نگهداری از تایر موتورسیکلت

نگهداری از تایر موتورسیکلت تایرهای موتورسیکلت چیزی فراتر از دو حلقه ساده مشکی لاستیکی هستند؛ تایرها نقطه اتصال موتورسیکلت با زمین بوده و بر ایمنی، تعادل، مصرف سوخت و ترمز تاثیر می گذارند. تایر یکی از مهم ترین اجزاء موتورسیکلت به شمار می آید و حفظ سلامت آن در جلوگیری از حوادث نقش بسزایی دارد. …

نگهداری از تایر موتورسیکلت ادامه »