بنزین معمولی یا سوپر

برخی از افراد بر این باورند که وقتی به وسایل نقلیه خود بنزین سوپر می زنند در مقایسه با بنزین معمولی عملکرد آن به میزان قابل توجهی بهتر می شود. این دسته از افراد می گویند واژه سوپر به معنای این است که  این نوع بنزین باید از کیفیت بالایی برخوردار باشد. در صورتی که …

بنزین معمولی یا سوپر ادامه »