موتور سواری در فصول سرد

راهنمای موتور سواری در فصول سرد سال

موتور سواری در زمستان؛ به دلیل بارندگی، سرد بودن هوا، لیز بودن زمین، کاهش دید و … چالش های خاص خود را دارد، که معمولا این چالش ها در سایر فصول موضوعیت چندانی ندارد. در این پست نکاتی را یادآور می شویم که با رعایت آن ها، سواریِ ایمنی در روزهای سرد سال خواهید داشت. …

راهنمای موتور سواری در فصول سرد سال ادامه »