انواع انژکتورها در موتورسیکلت

با توجه به اینکه این نوع انژکتورها بر روی موتورسیکلت های مختلفی بسته می شود، هر شرکت سازنده موتورسیکلت مناسب ترین انژکتور را بر روی موتورسیکلت خود انتخاب می نماید. ولی به این نکته باید توجه نمود که مناسب ترین انژکتورها، انژکتور اتوماتیک بوده و سیستمی که به وسیله ی دست کنترل می گردد تفاوت …

انواع انژکتورها در موتورسیکلت ادامه »