نگهداری از موتورسیکلت در زمستان

نحوه نگهداری موتورسیکلت در فصول سرد

حوه نگهداری موتورسیکلت در فصول سرد نگهداری صحیح از موتورسیکلت در آب و هوای سرد و در شرایطی که قصد دارید برای مدتی از آن استفاده نکنید، امری حیاتی و بسیار مهم است. در این پست نکاتی را یادآور می شویم که رعایت این نکات می تواند عمر قطعات فنی موتورسیکلت شما را افزایش داده …

نحوه نگهداری موتورسیکلت در فصول سرد ادامه »