لوگوی متین خودرو زنجان

SAVIN

200 MT

رنگبندی

بکارگیری قطعات محـکم، شاسـی فولادی و ترمز دیسکی در طراحـی
ساوین MT 200 در کنار حجم بالای مخزن سوخت؛ سبب کارایی بهتر این
محصول در جاده های خاکی و ناهموار شده است.

SAVIN

200 MT

SAVIN

200 MT

SAVIN

200 MT

SAVIN

200 MT

SAVIN

200 MT

SAVIN

200 MT

رنگبندی

دیگر محصولات متین خودرو