لوگوی متین خودرو زنجان

ZONTES

R250

رنگبندی

زونتس
طـراحی بروز در کنار انجین پرقدرت با آلیاژهای باکیفیت، سیستم ترمزABS، سیستم قفل هوشمند
(KeyLess) و بهره گیری از سیستم انژکتوری دلفی(Delphi) زونتس را به محصولی قدرتمند مبدل
ساخته است.

R250

ZONTES

زونتس
zontes

R250

ZONTES

زونتس

R250

ZONTES

زونتس

R250

ZONTES

ZONTES

R250

رنگبندی

زونتس
زونتس
zontes
زونتس
زونتس

دیگر محصولات متین خودرو